Jak diagnozować zapalenie kości i szpiku kostnego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej?

How to diagnose osteomyelitis in patients with diabetic foot?

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Piotr Jankowski1 | Magdalena Jurek1 | Marek Chojnowski2 | Małgorzata Pawłowska-Kisiel3

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Medycyny Nuklearnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Warszawie

3 Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 13 38

Wpłynęło: 20.06.2014

Zaakceptowano: 31.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014011

LECZENIE RAN 2014;11(2):51–57

STRESZCZENIE: Infekcje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) są najczęstszą przyczyną hospitalizacji u pacjentów z cukrzycą. Są również najczęstszym bezpośrednim powodem amputacji kończyn dolnych. W przebiegu zakażenia może dojść do zapalenia kości i szpiku kostnego (ang. osteomyelitis – OM, ang. diabetic foot ostemyelitis – DFO). W pracy przedstawiono metody diagnostyki obrazowej, mikrobiologicznej i laboratoryjnej pomocne w rozpoznawaniu zapalenia kości i szpiku kostnego. Oddzielna część została poświęcona różnicowaniu DFO z neuroartropatią Charcota.

SŁOWA KLUCZOWE: osteomyelitis, zespół stopy cukrzycowej

ABSTRACT: Infections accompanying diabetic foot syndrome are the most common reasons of hospitalisation among patients with diabetes. They are also a direct causative factor of lower limb amputation. Osteomyelitis (OM) can complicate diabetic foot infections. In this paper was described different methods useful in the diagnosis of osteomyelitis: diagnostic imaging, microbiologic and laboratory assessment. It was also presented how to differentiate between osteomyelitis and Charcot osteoarthropathy.

KEY WORDS: diabetic foot syndrome, osteomyelitis