Koinfekcja HCV/HIV – współczesne opcje terapeutyczne leczenia HCV

Coinfection HCV /HIV – current HCV therapeutic options

Justyna Janocha-Litwin1 | Anna Szymanek-Pasternak1 | Krzysztof Simon1, 2

1 I Oddział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
2 Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Justyna Janocha-Litwin I Oddział Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, Tel.: (71) 395 75 42, Fax: (71) 395 75 05

Wpłynęło: 14.01.2014

Zaakceptowano: 25.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014001

Forum Zakażeń 2014;5(1):43–47

Streszczenie: Wydłużenie i poprawa jakości życia pacjentów poddanych skutecznej terapii antyretrowirusowej (ang. antiretroviral – ARV, ang. combined antiretroviral therapy – cART) zwiększa liczbę osób współzakażonych HCV (ang. hepatitis C virus, wirusowe zapalenie wątroby typu C – wzw C), u których możliwe oraz celowe jest równoległe prowadzenie terapii anty- HCV . Jest to jednak skomplikowany problem kliniczny. W pracy omówiono wpływ koinfekcji HIV/HCV na wątrobę, w tym: progresję włóknienia, możliwości terapeutyczne terapii zakażenia HCV i cART oraz interakcje lekowe.

Słowa kluczowe: boceprewir, HCV, HIV, konfekcja HIV/HCV, pegylowany interferon alfa, rybawiryna, telaprewir

Abstract: Owing to the efficient antiretroviral treatment (antiretroviral – ARV, combined antiretroviral therapy – cART) the growing number of patients with HIV/HCV (hepatitis C virus) coinfection requires treatment for HCV infection. In his paper was discussed the impact of HIV/HCV coinfection on progression of the liver disease, therapeutic options, new drugs and interactions between antiretrovirals and anti-hepatitis C treatment.

Key words: boceprevir, coinfection HIV/HCV , HCV , HIV, pegylated interferon alpha, ribavirin, telaprevir