Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego

Intestinal microbiota in neonates after cesarean section

Matylda Czosnykowska-Łukacka1 | Barbara Królak-Olejnik2, 3

1 Bank Mleka Kobiecego Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
3 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Matylda Czosnykowska-Łukacka, Bank Mleka Kobiecego, Klinika Neonatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 733 15 15

Wpłynęło: 20.05.2017

Zaakceptowano: 15.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017032

Forum Zakażeń 2017;8(3):203–209

Streszczenie: Układ pokarmowy człowieka jest siedliskiem zróżnicowanego i zarazem dynamicznego ekosystemu bakteryjnego. Składa się z 1014 bakterii, szacunek komórek bakteryjnych do komórek ludzkich wynosi 10:1. Mikrobiota jelitowa odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia. Prawidłowa kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka, pozwalająca utrzymać symbiozę między gospodarzem a drobnoustrojami, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego oraz zapobiega pojawieniu się wielu chorób przez cały okres życia. Do właściwej kolonizacji przyczyniają się: ciąża bez powikłań, poród drogami i siłami natury oraz karmienie naturalne.

Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, karmienie naturalne, mikrobiota jelitowa

Abstract: The gastrointestinal microflora forms a biodiverse ecosystem, which encompasses the gastrointestinal tract. The entire microbiome consists of 1014 bacteria that live inside and outside the human body outnumbering the body’s own cells 10 to 1. It plays a key role in maintaining human health. Proper colonization of the newborn’s gastrointestinal tract determines good functioning of the immune system and prevents the appearance of many diseases throughout life. A healthy pregnancy, vaginal delivery and breastfeeding influence proper colonization of commensal bacteria in the neonate’s gastrointestinal system.

Key words: caesarean section, microbiota, natural feeding