Komentarze do publikacji Beaty Kowalskiej-Krochmal „Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

Forum Zakażeń 2015;6(1):69–70