Kompetencje EfCCNa dla europejskich pielęgniarek intensywnej opieki

The nurses tasks and role in care of patients with hyperammonemia

Komitet Edukacji Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) (2013): David Waters (Wielka Brytania) Anne Kokko (Finlandia) | Heike Strunk (Niemcy) Evanthia Georgiou (Cypr ) | Maria Hadjibalassi (Cypr ) Drago Satosek (Słowenia) | Karin Klas (Austria)

Europejska Federacja Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki Skr. pocztowa 15615 1001 NC Amsterdam, Holandia, www.efccna.org

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):127–134