Komitet Edukacji Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) (2013): David Waters (Wielka Brytania) Anne Kokko (Finlandia) | Heike Strunk (Niemcy) Evanthia Georgiou (Cypr ) | Maria Hadjibalassi (Cypr ) Drago Satosek (Słowenia) | Karin Klas (Austria)

Europejska Federacja Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki

Skr. pocztowa 15615 1001 NC Amsterdam, Holandia, www.efccna.org

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):127–134

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij