Dorota Korczyńska


Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich Szpitali
Pomorskich – Szpital Morski w Gdyni

Diagnoza choroby przewlekłej zmienia życie. Leczenie zakończone wyłonieniem stomii w znacznym stopniu wpływa na postrzeganie siebie i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa. Do tego dołączają obawy o dalsze rokowanie, strach przed utratą samodzielności czy przed byciem zależnym od innych.


GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Udostępnij

Evereth Publishing