Komunikacja – udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Communication – providing and receiving feedback

Ewa Schabek

Ewa Schabek – Coach Dialogu, ul. Grunwaldzka 29B/13, 60-783 Poznań, e-mail: kontakt@ewaschabek.pl

Wpłynęło: 20.07.2018

Zaakceptowano: 27.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018031

Forum Zakażeń 2018;9(4):235–238

Streszczenie:

Informacja zwrotna jest potrzebna zarówno osobie, która jej udziela (bo chce wpłynąć na zmianę zachowania drugiej osoby), jak i osobie, która ją przyjmuje (bo chce wiedzieć, jak jej zachowanie zostało odebrane i co może zmienić w przyszłości). Nie zmienia to faktu, że informacje są potrzebne, jednakże bywają też trudne – do przekazania i do odebrania. Efekt często jest taki, że unika się dawania informacji zwrotnej, szczególnie jeśli jest ona krytyczna, i jednocześnie pozbawia drugą stronę okazji do rozwoju. Jeśli z kolei udziela się jej nieumiejętnie, to można spotkać się z reakcją obronną, co nie daje korzyści ani jednej, ani drugiej stronie. Dlatego w przypadku, gdy chce się funkcjonować w środowisku, w którym można się rozwijać, mieć wpływ na innych i zachować dobre relacje, warto nauczyć się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych.

Słowa kluczowe: informacja wyprzedzająca, informacja zwrotna: pozytywna, negatywna, krytyczna

Abstract:

We need feedback. Both persons, the one who gives it (wants to influence) and the one who receives it (wants to know how her/his behaviour is perceived and how it can be changed in the future) need feedback. As much as it is needed, it is difficult to, both get and receive. Usually it makes that feed-back is avoided, especially if it is corrective feedback. In this way we limit occasions for development. So, if we want to work in the environment which is good for development, where we can influence and be beneficial to interpersonal relations, we should practice the skills of giving and receiving feedback.

Key words: feedback: positive, negative/corrective, feed-forward