Kontrola jakości mikrobiologicznej mieszanin do żywienia pozajelitowego sporządzanych w aptekach szpitalnych

Microbial quality of compounded parenteral nutrition

Magdalena Piętka

Szpital Specjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, Tel.: (12) 444 65 26

Wpłynęło: 22.11.2012

Zaakceptowano: 05.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):213–215

Streszczenie: Od czasu kiedy mieszaniny do żywienia pozajelitowego są sporządzane w aptece szpitalnej, potencjalne ryzyko mikrobiologiczne związane z ich wytworzeniem, przygotowaniem i podawaniem znacznie się zmniejszyło. Chociaż częstość infekcji spowodowanych zakażonymi mieszaninami istotnie spadła, te nieliczne przypadki zakażeń mogą być poważne i często prowadzić do zgonu. Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego musi przebiegać w warunkach aseptycznych. Zapewnienie i kontrola jakości mikrobiologicznej tego procesu to niezbędne elementy prawidłowej procedury. W pracy omówiono metody oceny jałowości preparatów do żywienia pozajelitowego oraz monitoringu mikrobiologicznego podczas sporządzania jałowych produktów leczniczych.

Słowa kluczowe: monitoring mikrobiologiczny, wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, zakażenia krwi, żywienie pozajelitowe

Abstract: Infections associated with central and peripheral catheter and total parenteral nutrition (TPN) mixture are a common cause of complications in patients fed parenterally. Prevention of such infections is to apply the principles of aseptic techniques and systematic training of medical staff.

Key words: infections, medical staff training, total parenteral nutrition