Microbial quality of compounded parenteral nutrition

Magdalena Piętka

Szpital Specjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, Tel.: (12) 444 65 26

Wpłynęło: 22.11.2012

Zaakceptowano: 05.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):213–215

Streszczenie: Od czasu kiedy mieszaniny do żywienia pozajelitowego są sporządzane w aptece szpitalnej, potencjalne ryzyko mikrobiologiczne związane z ich wytworzeniem, przygotowaniem i podawaniem znacznie się zmniejszyło. Chociaż częstość infekcji spowodowanych zakażonymi mieszaninami istotnie spadła, te nieliczne przypadki zakażeń mogą być poważne i często prowadzić do zgonu. Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego musi przebiegać w warunkach aseptycznych. Zapewnienie i kontrola jakości mikrobiologicznej tego procesu to niezbędne elementy prawidłowej procedury. W pracy omówiono metody oceny jałowości preparatów do żywienia pozajelitowego oraz monitoringu mikrobiologicznego podczas sporządzania jałowych produktów leczniczych.

Słowa kluczowe: monitoring mikrobiologiczny, wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, zakażenia krwi, żywienie pozajelitowe

Abstract: Since the introduction of the preparation parenteral nutrition (PN) in hospital pharmacy, the potential microbiological risks associated with manufacture, preparation, and administration have declined but not disappeared. PN-related infection has declined dramatically; those few that still occur can be serious, often fatal. PN compounding must be undertaken in the best possible aseptic technique. Ongoing and continuous microbiological and environmental monitoring is an integral part of this operation. In the paper was presented those quality metrics for pharmacies that involve microbial testing.

Key words: bloodstream infection, compounded sterile preparations, contamination, microbial monitoring, parenteral nutrition

Udostępnij

Evereth Publishing