Kostniak i włókniak zębopochodny jako składowe elementy struktury histologicznej guza trzonu żuchwy – trudności diagnostyczne i opis przypadku

Osteoma and odontogenic fibroma as components of the histological structure of a mandibular tumor – diagnostic difficulties and case description

Damian Dudek1–3 | Edyta Reichman-Warmusz3 | Andrzej Gruźlewski1 | Anna Jagielak4 | Marzena Harabin-Słowińska3

ORCID*: 0000-0002-2451-6250 | 0000-0012-1061-807X | 0000-0003-2342-4095 | 0000-0003-2248-2197 | 0000-0003-2969-5734

1 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu
2 NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu
3 Katedra Histologii i Patologii Komórki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
4 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie

Damian Dudek Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Regionalne Centrum Stomatologii w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń, e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.12.2018

Zaakceptowano: 02.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):133–141

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek guza żuchwy zawierającego w swojej strukturze histologicznej zarówno kostniaka, jak i włókniaka zębopochodnego oraz krótką charakterystykę w oparciu o literaturę. Wolno rosnący guz w kości gąbczastej trzonu żuchwy doprowadził do zapalenia, a następnie martwicy miazgi zęba 46 u 30-letniej kobiety. Zmianę usunięto chirurgicznie przez wyłuszczenie z mechanicznym kiretażem kostnym. Ponadto wykonano resekcję wierzchołków korzeni zęba 46 z wypełnieniem wstecznym kanałów MTA oraz augmentacją ubytku kostnego syntetycznym hydroksyapatytem.

Słowa kluczowe: kostniak, leczenie chirurgiczne, włókniak zebopochodny

Abstract: The authors would like to present a case of the occurrence of a mandibular tumor containing in its histological structure both osteoma and odontogenic fibroma, as well as a short characteristic based on literature. A slowly-growing tumor in the spongy bone of the mandible led to inflammation and subsequent necrotizing of the tooth pulp in a 30-year-old woman. The change was surgically removed by enucleation with mechanical bone curettage. In addition, resections of the roots of tooth 46 with retrograde filling of canals with MTA and augmentation of the bone defect with synthetic hydroxyapatite were performed.

Key words: odontogenic fibroma, osteoma, surgical treatment