Kryptokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu u pacjentów zakażonych HIV

Cryptococcal meningoencephalitis in HIV-infected patients

Joanna Kozłowska

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35

Wpłynęło: 19.10.2016

Zaakceptowano: 02.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016069

Forum Zakażeń 2016;7(5):365–368

Streszczenie: Zapalenie opon mózgowych i mózgu w przebiegu kryptokokozy jest chorobą ciężką, o wysokiej śmiertelności, zagrażającą szczególnie pacjentom z upośledzeniem odporności komórkowej w przebiegu zakażenia HIV. Leczenie tej jednostki chorobowej jest trudne, długotrwałe i nie zawsze skuteczne. W pracy omówiono obraz kliniczny, diagnostykę oraz metody leczenia kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i mózgu.

Słowa kluczowe: HIV, kryptokokoza, zapalenie opon mózgowych

Abstract: Cryptococcal meningoencephalitis is a severe disease, with high mortality, particularly threatening to patients with impaired cellular immunity in the course of HIV infection. Treatment of the disease is difficult, lengthy and not always successful. The paper discusses the clinical presentation, diagnosis and treatment of this disease.

Key words: cryptococcosis, HIV, meningoencephalitis