Kolposkopia patologii szyjki macicy

Andrzej Malarewicz, Konrad Florczak

O książce

Atlas składa się z dwóch części – ogólnej i szczegółowej. W części ogólnej, obok zaprezentowania podstawowych wiadomości na temat procesów histologicznych prowadzących do rozwoju zmian szyjki macicy, autorzy poświęcili uwagę problemowi biocenozy pochwy i jej ocenie.

Kolposkopia jest badaniem wykluczającym albo potwierdzającym proces nowotworowy, a dzięki możliwości oceny charakteru i rozległości zagrożenia szyjki macicy procesem przednowotworowym i nowotworowym pozwala na podjęcie prawidłowej decyzji terapeutycznej. Kolposkopia – w rękach doświadczonego ginekologa – coraz częściej staje się nieodzowną metodą kliniczną, służącą nie tylko do weryfikacji wyników badań cytologicznych i oceny szyjki macicy przed pobraniem z niej wycinków celowanych z miejsc podejrzanych onkologicznie, lecz także stanowiącą samodzielną metodę w rozpoznawaniu m.in. stanów zapalnych, ektopii, strefy przekształceń nabłonkowych, polipów i ektopii doczesnowej oraz w monitorowaniu leczenia zmian szyjki macicy.

Fotografie zamieszczone w części szczegółowej pochodzą z archiwum autorów. Stanowią one dokumentację obrazów oglądanych w trakcie codziennej praktyki klinicznej.

Evereth Publishing