Uroginekologia dla lekarzy praktyków. Zaburzenia czynności

dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

O książce

Książka prezentuje wiedzę i nowości z zakresu uroginekologii – profilaktyki i leczenia zakażeń układu moczowego u kobiet. W publikacji znajdą Państwo m.in. takie rozdziały jak: Podstawy anatomii i czynności dolnego odcinka dróg moczowych, Zaburzenia mikcji, Rozpoznawanie zaburzeń czynnościowych, Zakażenia układu moczowego u kobiet – profikatyka i leczenie, Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego czy Nietrzymanie moczu – ocena urologiczna.

Z przedmowy prof. dr hab. Tomasza Opali:

Uroginekologia, jedna z nowych gałęzi medycyny, jest oparta na wiedzy dotyczącej funkcjonowania dolnego odcinka dróg moczowych i żeńskich narządów płciowych, poddawanych różnym wpływom w przebiegu życia, hormonalnym, społecznym i obyczajowym (…). Mamy świadomość, że nieprawidłowe funkcjonowanie pęcherza moczowego dotyczy dużej grupy populacji kobiet, szczególnie w okresie przekwitania, stanowiąc ograniczenia w ich aktywności zawodowej i życiu osobistym. Dlatego też, każda pozycja wydawnicza z tego zakresu powinna cieszyć, a ta cieszy szczególnie, bo wśród autorów, będących niekwestionowanymi specjalistami, są znani mi od wielu lat lekarze i terapeuci. Z przyjemnością i zainteresowaniem przeczytałem tę książkę, bo sporo w niej solidnej wiedzy medycznej i nowości z zakresu uroginekologii. Redaktorka książki, a zarazem autorka i współautorka większości rozdziałów, zadbała o niezwykle interesującą treść, profesjonalne zestawienie kolejnych części, co w efekcie czyni książkę przejrzystą, ale także zrozumiałą dla potencjalnych czytelników nie będących medykami (…). Jest to efekt wieloletniego lekarskiego doświadczenia w tym zakresie, kontaktów z chorymi podczas leczenia onkologicznego, operacyjnego oraz kontaktu z kobietami w różnym wieku w trakcie kolejnych etapów ich życia, co dało autorce możliwość szerokiego spojrzenia.

O autorze

Dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk – ginekolog-położnik, radioterapeuta-onkolog. Redaktor i główna autorka, nauczyciel akademicki. W 1982 roku ukończyła poznański Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Od tamtej pory pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dawniej Instytucie Ginekologii i Położnictwa, gdzie kieruje Pracownią Urodynamiki, do której utworzenia w 2000 roku jako pierwszej w Polsce, zdecydowanie się przyczyniła. Od 1985 roku poszerza wiedzę onkologiczną, zwłaszcza dotyczącą leczenia promieniami, i przez wiele lat prowadzi szpitalną Pracownię Brachyterapii. Uroginekologia, głównie pod wpływem obserwacji skutków ubocznych leczenia stosowanego w ginekologii i onkologii, stała się ważnym zagadnieniem w jej działalności naukowej w czasie pracy w Klinice Ginekologii Operacyjnej, gdzie pełniła w latach 1998–2011 obowiązki zastępcy ordynatora. Praca habilitacyjna napisana w 2003 roku, pt. „Czynność dolnego odcinka układu moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych”, była efektem prowadzonych analiz. Ich podsumowanie potwierdziło powszechność zaburzeń, co ukierunkowało jej dalsze lekarskie zainteresowania, ale jednocześnie ujawniło potrzebę zmian organizacyjnych.

Magdalena Pisarska-Krawczyk jest Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, profesorem PWSZ, uczelni w swej kategorii najlepszej w kraju. Poza uwagą skierowaną na rozwój i poziom dydaktyki Szkoły, dba o propagowanie zachowań profilaktycznych, uważając, że uroginekologia jest gałęzią medyczną wymagającą szybkiego usprawnienia, doskonalenia postępowania diagnostycznego, uporządkowania terminologii, a nade wszystko upowszechnienia wiadomości wśród studentów i lekarzy, a także kobiet, niezależnie od wieku. Uświadomienie takich potrzeb, uzupełnianie wiedzy i wkład w poszerzanie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych jest jednym z planów na przyszłość, dydaktycznym i jako klinicysty, co powinno też znaleźć miejsce w dalszej współpracy z wydawnictwem.

Evereth Publishing