KyberKompaktPro – nowoczesna diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

KyberKompaktPro – modern diagnostics of the gastrointestinal microbiota and its importance in the proper functioning of the human body

Mirosława Gałęcka | Anna M. Basińska | Anna Bartnicka

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Anna M. Basińska, Instytut Mikroekologii w Poznaniu, ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, Tel.: 61 862 63 15, Fax: 61 862 63 35

Wpłynęło: 03.02.2017

Zaakceptowano: 02.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017007

Forum Zakażeń 2017;8(2):111–116

Streszczenie: Prawidłowa mikrobiota jelitowa jest niezwykle istotna w procesach trawienia i wchłaniania oraz w utrzymaniu odporności organizmu człowieka. Naukowcy opisują coraz więcej związków pomiędzy jednostkami chorobowymi a dysbiozą jelitową. Dzięki badaniu KyberKompaktPro możliwe jest szczegółowe rozpoznanie i ocena autochtonicznej mikroflory jelitowej. Analiza ta jest nieinwazyjna, wykonuje się ją z kału pacjenta zgodnie z przyjętymi normami. W toku badania ilościowo i jakościowo ocenia się bakterie: ochronne, immunostymulujące, potencjalnie patogenne oraz odżywiające śluzówkę jelit. Nowością w polskiej diagnostyce jest określenie liczby bakterii Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii współdziałających w odżywianiu śluzówki jelita poprzez produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Najnowsze badania wskazują na związek tych bakterii z prawidłowym funkcjonowaniem bariery jelitowej, przez co zmniejszeniu ulega ryzyko wystąpienia wielu chorób. Dzięki badaniu KyberKompaktPro można zastosować celowaną probiotykoterapię oraz indywidualnie dobrać leczenie w przypadku zróżnicowanych chorób.

Słowa kluczowe: Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, KyberKompaktPro, mikrobiota jelitowa

Abstract: Appropriate gastrointestinal microbiota plays an important role in digestion, absorption of nutrients, as well as immune processes of the human body. Scientists are still trying to find relations between intestinal dysbiosis and various diseases. The KyberKompaktPro method enables us to determine in detail and evaluate the indigenous gastrointestinal flora. The method is based on non-invasive feces examination and complies with approved standards. The aim of the test is to assess the quality and quantity of the protective, immunostimulating, potentially pathogenic and mucosa-nourishing bacteria. Being a novelty in Polish laboratory diagnostics, the test also allows to determine the number of Akkermansia muciniphila and Faecalibacterium prausnitzii bacteria that take part in nourishing the colonic mucosa by short-chain fatty acids synthesis. Current studies show influence of these bacteria on proper functioning of the gut barrier, thereby minimizing the risk of different diseases. Thanks to the KyberKompaktPro diagnostics method, individually adjusted probiotic therapy may be used in management of various diseases.

Key words: Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, gastrointestinal microbiota, KyberKompaktPro