Leczenie miejscowe ran przewlekłych

Local treatment of chronic wounds

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 12.02.2018

Zaakceptowano: 20.05.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):59–65

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono rekomendacje miejscowego leczenia ran przewlekłych, omówiono dostępne nowoczesne opatrunki i zasady ich doboru. Dodatkowo zaprezentowano algorytm postępowania z owrzodzeniem przewlekłym/raną niegojącą się zakażoną.

Słowa kluczowe: algorytm, opatrunki, owrzodzenie

Abstract:

This paper presents recommendations for local treatment, available modern dressings and the rules for their selection. In addition, an algorithm for the treatment of chronic ulcers/poorly healing or infected wounds is presented.

Key words: algorithm, dressing, ulceration