Leczenie przeciwwirusowe grypy

Antirival treatment of influenza

Andrzej Załęski | Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-672 Warszawa, Tel.: 22 317 92 31, e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 29.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017073

Forum Zakażeń 2017;8(6):447–450

Streszczenie:

Pacjenci z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem wirusem grypy i jej ciężkim przebiegiem lub powikłaniami, osoby wymagające hospitalizacji oraz chorzy z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu grypy powinni otrzymywać leki przeciwwirusowe niezależnie od wykonanych szczepień przeciwko grypie, gdyż wczesne leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć ryzyko powikłań i zgonu z powodu omawianego wirusa. Ze względu na lekooporność krążących w ostatnich latach wirusów grypy typu A, nie należy stosować blokerów kanałów protonowych M2 – amantadyny i rymantadyny. W Polsce lekiem z wyboru pozostaje oseltamiwir, jedyny dostępny inhibitor neuraminidazy. Preparat ten można również stosować w chemioprofilaktyce grypy.

SŁOWA KLUCZOWE: grupa ryzyka, leczenie zgodne z EBM, wirostatyki, zapobieganie

Abstract:

Early antiviral treatment is recommended for patients with confirmed or suspected influenza who have a severe, complicated, or progressive illness or who require hospitalization and for outpatients who are at a higher risk of influenza complications due to their age or underlying medical condition, because early antiviral treatment can reduce the risk of complications or even death related to influenza. Patients should not be treated with amantadine and rimantadine because of the high levels of resistance among recently circulating influenza A viruses. Oseltamivir remains the only recommended and only available neuraminidase inhibitor in Poland. Oseltamivir can also be used in influenza chemoprophylaxis.

KEY WORDS: EBM-based treatment, prophylaxis, risk group, virostatics