Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B interferonem pegylowanym alfa-2a – opis przypadków

Treatment of chronic viral hepatitis B using pegylated interferon alpha-2a – presentation of selected cases

Robert Pleśniak | Marcin Hawro

Oddział Chorób Zakaźnych Centrum Medycznego w Łańcucie

Robert Pleśniak Oddział Chorób Zakaźnych, Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, Tel.: (17) 224 02 92, Fax: (17) 224 02 44

Wpłynęło: 18.05.2013

Zaakceptowano: 04.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013032

Forum Zakażeń 2013;4(3):229–232

Streszczenie: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (PWZW typu B) stanowi poważny problem zdrowotny. Szacuje się, że w skali świata infekcję tym wirusem przeszło około 2 miliardów ludzi, z czego około 350 milionów pozostaje przewlekle zakażonych. Według prognoz epidemiologicznych w Polsce jest ich około 350 tysięcy. Pegylowany interferon alfa-2a jest stosowany w leczeniu WZW B od 2005 roku. Jego unikalne właściwości, wynikające z połączenia działania przeciwwirusowego oraz immunomodulacyjnego, zapewniają z jednej strony silny efekt terapeutyczny narastający nawet po zakończeniu terapii, z drugiej natomiast uniemożliwiają selekcję opornych szczepów wirusa. Powyższe cechy sprawiają, że preparat zajmuje czołowe miejsce wśród dostępnych opcji terapeutycznych.

Słowa kluczowe: HBV, leczenie przewlekłego WZW typu B, Peg-IFN alfa-2a

Abstract: Chronic viral hepatitis B (chronic HBV) is still a serious health problem worldwide. It is estimated that nearly 2 billion of people was infected with HBV, of which about 350 million is still chronically ill. According to epidemiological prognosis the number of such patients in Poland is close to 350 thousand. Pegylated interferon alpha-2a is used in the treatment of mentioned above ilness since 2005. Its unique properties which combine both antiviral and immunomodulatory actions confer on one hand strong therapeutical effect, increasing even after the end of therapy and on the other prevent from the emerge of resistant viral strains. These features make this drug very attractive amongst currentn therapeutical options.

Key words: HBV, PegIFN alpha-2a, treatment of chronic viral hepatitis B