Leczenie Ran 2011;8(1):1-33

Osteoprotegeryna – czy nowy marker procesu miażdżycowego pomoże w wykrywaniu osób zagrożonych amputacją?

Osteoprotegerin – a new marker of atherosclerosis helpful in selecting patients at amputation risk?


Aleksandra Rumianowska | Piotr Nehring | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Waldemar Karnafel

Leczenie Ran 2011;8(1):1–5

 

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton

The Doreen Norton scale for assessing risk of pressure ulcers


Katarzyna Cierzniakowska | Maria T. Szewczyk | Anna Łabuńska | Sławomira Michalak | Aleksandra Popow | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2011;8(1):7–13

 

Czynniki ryzyka amputacji kończyn dolnych w zespole stopy cukrzycowej

Risk factors of lower limb amputation in diabetic foot syndrome


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Michał Karliński | Piotr Nehring | Grzegorz Rosiński | Magdalena Zemlak | Krzysztof Dęmbe | Katarzyna Pogodzińska | Waldemar Karnafel

Leczenie Ran 2011;8(1):15–20

 

Skuteczność wybranych antyseptyków badana in vitro oraz w warunkach imitujących środowisko rany w stosunku do szczepów CNS izolowanych z zakażeń ran przewlekłych

The efficacy of selected antiseptics against CNS isolated from chronic wound infections examined in in vitro conditions and in conditions imitating the wound environment


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Beata Mączyńska | Adriana Janczura | Joanna Nowicka | Anna Secewicz

Leczenie Ran 2011;8(1):21–27

 

Mieszane, tętniczo-żylne owrzodzenie kończyny dolnej. Opis przypadku

Mixed, arterio-venous ulceration of the lower leg. Case report


Maria T. Szewczyk| Anna Sinkiewicz | Arkadiusz Jawień | Władysław Sinkiewicz | Paulina Mościcka | Katarzyna Cierzniakowska

Leczenie Ran 2011;8(1):29–33

Evereth Publishing