Leczenie Ran 2012;9(3):59-138

Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji


Arkadiusz Jawień | Marzenna Bartoszewicz | Anna Przondo-Mordarska | Maria T. Szewczyk | Andrzej KaszubaTomasz Urbanek | Walerian Staszkiewicz | Maciej Sopata | Marek Kucharzewski | Anna Korzon-Burakowska Grzegorz Krasowski | Mariusz Kozka | Jerzy Sikorski | Adam Junka

Leczenie Ran 2012;9(3):59–75

 

Guidelines for local and systemic treatment of infected chronic wounds


Arkadiusz Jawień | Marzenna Bartoszewicz | Anna Przondo-Mordarska | Maria T. Szewczyk | Andrzej KaszubaTomasz Urbanek | Walerian Staszkiewicz | Maciej Sopata | Marek Kucharzewski | Anna Korzon-Burakowska Grzegorz Krasowski | Mariusz Kozka | Jerzy Sikorski | Adam Junka

Leczenie Ran 2012;9(3):77–91

 

Leczenie miejscowe rany przewlekłej objętej procesem infekcyjnym w świetle obowiązujących wytycznych

The local treatment of the infected chronic wound in view of the binding guidelines


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Leczenie Ran 2012;9(3):93–97

 

Wpływ opatrunku membranowego z jonami srebra na florę bakteryjną chorych z żylnym owrzodzeniem podudzi

Influence of membrane silver dressing on bacterial flora isolated in patients venous leg ulcer


Marek Kucharzewski | Jolanta Misztal-Knyra | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Marzenna Bartoszewicz | Mariusz Kozka

Leczenie Ran 2012;9(3):99–105

 

GranuflexR Extra Thin w leczeniu blizn – doświadczenia własne

GranuflexR Extra Thin dressing in the treatment of scars – own experience


Anna Chrapusta

Leczenie Ran 2012;9(3):107–112

 

IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Tworzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych”

4–6 października 2012, Bydgoszcz


 

Streszczenia zgłoszone do 15 września 2012 roku

Leczenie Ran 2012;9(3):113–138

Evereth Publishing