Leczenie Ran 2014;11(1):1-41

Ryzyko powstawania ran i zaburzenia ich gojenia się w zespole Ehlersa-Danlosa

Risk of wounds formation and their healing disturbances in ehlers-danlos syndrome


Anna Junkiert-Czarnecka | Damian Czarnecki | Marcin Ziółkowski | Olga Haus

Leczenie Ran 2014;11(1):1-4

 

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej

Negative -pressure wound therapy and diabetic foot in the treatment of diabetic foot syndrome


Beata Mrozikiewicz -Rakowska | Adriana Nowak | Ewelina Bucior  | Joanna Kania | Karolina Głodała-Jakoniuk | Przemysław Krasnodębski

Leczenie Ran 2014;11(1):5-9

 

Potencjalne możliwości leczenia i regeneracji skóry w rozległych ranach oparzeniowych przy zastosowaniu substytutów regenerujących skórę

The potential for healing and regeneration of skin in extensive burn wounds using skin regenerating substitutes


Krzysztof Szymański | Joanna Waś

Leczenie Ran 2014;11(1):11-20

 

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT ) and its role in the treatment of infected wounds in orthopedic practice

Terapia podciśnieniowa ran (NPWT) i jej możliwości w leczeni u zakażonych ran na oddziałach ortopedycznych


Ireneusz Babiak

Leczenie Ran 2014;11(1):21-30

 

Ostry dyżur replantacyjny – ocena wyników osiągniętych w pierwszym roku pracy Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Krakowie

Emergency replantation service – the evaluation of results achieved in the first year activity of the Malopolska Burn and Plastic Surgery Center in Krakow


Anna Chrapusta | Karolina Małe k | Michał Nessler  | Klaudia Odrowąż-Pieniążek | Wojciech Mudyna  | Ewa Kobielska | Zbigniew Żyła | Robert Gałązkowski

Leczenie Ran 2014;11(1):31-35

 

Rys historyczny badań układu chłonnego

The lymphatic system in history


Maria W. Bulińska1 | Michał Buliński | Marek Kucharzewski | Konstanty Ślusarczyk

Leczenie Ran 2014;11(1):37-41

 

Evereth Publishing