Leczenie Ran 2014;11(2):43-90

RANY PRZEWLEKŁE – EPIDEMIOLOGIA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES GOJENIA

DETERMINANTS AND EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC WOUNDS


MAGDALENA POTEMPA | PAWEŁ JONCZYK | MICHAŁ JANERKA | MAREK KUCHARZEWSKI | ALEKSANDRA KAWCZYK-KRUPKA

LECZENIE RAN 2014;11(2):43–50

JAK DIAGNOZOWAĆ ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ?

HOW TO DIAGNOSE OSTEOMYELITIS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT?


BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA | PIOTR JANKOWSKI | MAGDALENA JUREK | MAREK CHOJNOWSKI\ | MAŁGORZATA PAWŁOWSKA-KISIEL

LECZENIE RAN 2014;11(2):51–57

FIZJOTERAPIA WSPOMAGAJĄCA CHIRURGICZNE LECZENIE OPARZEŃ RĄK U DZIECI – NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA I ICH PREWENCJA

PHYSIOTHERAPY AS SUPPORTIVE TREATMENT FOR SURGERY OF HAND BURNS IN CHILDREN – MOST FREQUENT COMPLICATIONS AND THEIR PREVENTION


ALEKSANDRA BĘGOWSKA-FALKOWSKA

LECZENIE RAN 2014;11(2):59–65

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ KOŃCZYNY DOLNEJ, ZAGROŻONEJ I OBJĘTEJ PROCESEM INFEKCJI – ANALIZA CZTERECH PRZYPADKÓW

COMPLEX MANAGEMENT OF A PATIENT WITH A CHRONIC LOWER-EXTREMITY WOUND AT A RISK AND INFECTED – AN ANALYSIS OF FOUR CASES


PAULINA MOŚCICKA | MARIA T. SZEWCZYK | ELŻBIETA HANCKE | JUSTYNA CWAJDA-BIAŁASIK | KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA | ARKADIUSZ JAWIEŃ

LECZENIE RAN 2014;11(2):67–77

ANALIZA ZGONÓW PACJENTÓW OPARZONYCH A TRUDNOŚĆ W INTERPRETACJI DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH

THE ANALYSIS OF DEATH RATE AMONG BURN VICTIMS AND DIFFICULTIES WITH INTERPRETATION OF EPIDEMIOLOGICAL DATA


ANNA CHRAPUSTA | JOANNA JĘDRYS | AGNIESZKA BUDZYŃSKA | KAROLINA MAŁEK | MICHAŁ NESSLER | ROMAN WACH | WOJCIECH MUDYNA | RYSZARD MĄDRY

LECZENIE RAN 2014;11(2):79–83

SZPITALE I LEKARZE ARMII CESARSTWA RZYMSKIEGO

THE HOSPITALS AND PHYSICIANS IN ANCIENT ROMAN ARMY


MAREK KUCHARZEWSKI | ROBERT KOKOT | KATARZYNA WILEMSKA-KUCHARZEWSKA | ANDRZEJ KUROPATNICKI

LECZENIE RAN 2014;11(2):85–90

Evereth Publishing