Leczenie Ran 2014;11(3):91-113

Metabolizm białka u chorych oparzonych

Protein metabolism in the patients with thermal injury


Marek Kucharzewski | Ireneusz Ryszkiel  | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Ewa Rojczyk-Gołębiewska | Artur Pałasz

Leczenie Ran 2014;11(3):91–96

 

Ocena aktywności wybranych enzymów macierzy pozakomórkowej w przebiegu gojenia doświadczalnych uszkodzeń termicznych

The evaluation of chosen extracellular matrix enzymes activity during regeneration of experimental thermal injuries


Paweł Olczyk | Katarzyna Komosińska-Vassev | Katarzyna Winsz-Szczotka | Jerzy Stojko | Katarzyna Klimek | Klaudiusz Gajewski | Krystyna Olczyk

Leczenie Ran 2014;11(3):97–101

 

Szybkość gojenia owrzodzenia żylnego goleni po zastosowaniu opatrunku piankowego z jonami srebra – doświadczenia własne

The speed of healing process of the leg venous ulcer after application of the foam dressing with silver ions – own experience


Marek Kucharzewski | Paweł Mieszczański | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska

Leczenie Ran 2014;11(3):103–108

 

In vitro evaluation of the single and multispecies biofilm prevention capabilities of two wound irrigation solutions and a topical antiseptic

Ocena zdolności dwóch roztworów do irygacji rany oraz jednego antyseptyku do hamowania biofilmu jedno – i dwugatunkowego w warunkach in vitro


Samantha J. Westgate | Keith C. Cutting

Leczenie Ran 2014;11(3):109–113

 

Zakopane , 11–13 września 2014


Streszczenia zgłoszone do 31 sierpnia 2014 r.

Zakopane , 11–13 września 2014


Prezentacje Plakatowe

Evereth Publishing