Leczenie Ran 2015;12(1):1-39

Rola angiogenezy w gojeniu ran

The role of angiogenesis in wound healing


Ewa Rojczyk-Gołębiewska | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Artur Pałasz | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2015;12(1):1–7

 

Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej

Off-loading in diabetic foot syndrome


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Katarzyna Moskalik | Agata Matej | Agnieszka Sosnowska | Olga Lepa | Przemysław Krasnodębski | Krzysztof Dęmbe | Janusz Krzymień

Leczenie Ran 2015;12(1):9–16

 

Analiza problemów zdrowotnych chorych bezdomnych z raną przewlekłą na podstawie opisu przypadku

The analysis of health problems of homeless patients with a chronic wound based on a case report


Katarzyna Cierzniakowska | Maria T. Szewczyk | Aleksandra Popow | Anna Burak

Leczenie Ran 2015;12(1):17–23

 

Opis przypadku niepełnosprawnej pacjentki z martwicą tkanek skoóry podudzia i stopy w miejscu róży krwotocznej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

The case of a disabled patient with of skin and foot skin tissue necrosis in the place of hemorrhagic erysipelas in the course of rheumatoid arthritis


Elżbieta Szkiler

Leczenie Ran 2015;12(1):25–31

 

Nowy model ran przewlekłych w cukrzycy – badanie pilotażowe u szczurów rasy Wistar

New model of chronic wounds in wistar rats – pilot study


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Mateusz Mieczkowski | Tomasz J. Siwko | Magdalena I. Bujalska-Zadrożny | Anna E. de Corde | Emilia Gąsińska | Kamila Kulik | Tomasz Grzela | Alicja Krejner | Rafał Dulski | Tadeusz Piątkowski | Adriana Nowak | Janusz Krzymień

Leczenie Ran 2015;12(1):33–39

Evereth Publishing