Leczenie Ran 2015;12(2):41-81

Rola cytokin w procesie gojenia ran

Role of cytokines in healing wound process


Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Miłosz Bednarczyk | Ewa Rojczyk | Artur Pałasz |
Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2015;12(2):41–47

Opis mechanizmu gojenia się żylnego owrzodzenia goleni

Description of venous leg ulcer healing mechanism


Wojciech Twardokęs | Agata Kołodziej | Andrzej Ślęzak

Leczenie Ran 2015;12(2):49–58

Niedokrwienie kończyn dolnych jako przyczyna powstania trudno gojącej się rany – opis przypadku

Lower limb ischemia, the cause arising from difficult healing wounds – a case report


Paulina Mościcka | Maria T. Szewczyk | Elżbieta Hancke | Justyna Cwajda -Białasik | Paweł Wierzchowski | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2015;12(2):59–67

Retrospektywna analiza wystąpienia zakażenia rany operacyjnej oraz jej mikrobiologiczna charakterystyka u chorych operowanych z powodu przepukliny jądra miażdżystego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Retrospective analysis and connected with wound in fection and determining its microbiological characteristics in patients who underwent microdiscectomy as a result of discherniation of lumbosacral segment of spine


Wojciech Ilków | Anita Ilków | Kajetan Łątka | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2015;12(2):69–72

Modyfikowany kwas ortokrzemowy jako inhibitor modelowego incydentu oparzeniowego – charakterystyka metodą elektroforezy, badania mikrobiologiczne i mikroskopia skaningowa

Modified orthosilicic acid as an inhibitor of thermally induced burn incidents – characterization by microbiological procedure, electrophoresis and SEM


Anna Pielesz | Alicja Machnicka | Ewa Sarna

Leczenie Ran 2015;12(2):73–81

Evereth Publishing