Leczenie Ran 2016;13(2):39–76

Ocena właściwości fizykochemicznych nowoczesnych opatrunków stosowanych w leczeniu ran

Assessment of physicochemical properties of modern dressings using in treatment of chronic wounds


Mateusz Sopata | Adam Piasecki | Maciej Sopata

Leczenie Ran 2016;13(2):39–43

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne

The use of hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic foot syndrome – own experience


Elżbieta Walewska | Lucyna Ścisło | Grażyna Puto | Marlena Klich | Antoni M. Szczepanik

Leczenie Ran 2016;13(2):45–49

Metody pielęgnacji ran po zabiegach wulwektomii

Methods of wound care after vulvectomy


Anita Olejek | Marek Kucharzewski | Krystyna Stencel-Gabriel | Iwona Gabriel

Leczenie Ran 2016;13(2):51–55

Leczenie odleżyn w obrębie stóp u pacjentów leżących, długoterminowych, z cukrzycą i niedokrwieniem kończyn dolnych – opis przypadku

Treatment of feet decubitus of long-term bedridden patients with diabetes and lower limb ischemia – a case report


Urszula Osmólska | Anna Korzon-Burakowska

Leczenie Ran 2016;13(2):57–64

Martwicze uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej przedramienia jako powikłanie założonej kaniuli dożylnej – opis przypadku

Necrotic damage of the skin and subcutaneous tissue of the forearm complicating founded intravenous cannula – a case report


Dariusz Bazaliński | Jacek Krzanowski | Maria Kózka | Andrzej Pluta

Leczenie Ran 2016;13(2):65–70

Zastosowanie fizykalnych metod terapeutycznych i maści własnej receptury w gojeniu rany jamy ustnej – opis przypadku

The use of physical therapeutic methods and own recipe ointment in wound healing in oral cavity – a case report


Danuta Lietz-Kijak | Paulina Strzelecka | Elżbieta Kubala | Zbigniew Hamerlak | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(2):71–76

Evereth Publishing