Leczenie Ran 2016;13(3):77–128

Opatrunki lipidokoloidowe – nowatorska koncepcja leczenia szerokiego spektrum ran ostrych i przewlekłych

Lipido-colloid dressing – innovative concept for the management of wide range of acute and chronic wounds


Maciej Zieliński | Marek Kucharzewski | Maria T. Szewczyk | Marzenna Bartoszewicz | Maciej Sopata | Tomasz Banasiewicz | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2016;13(3):77–83

Przezskórny pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu u chorych z cukrzycą – szczególne wskazania – na podstawie analizy przypadków

Transcutaneus oxygen pressure measurement in patients with diabetes – special indications – a case report


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Jakub Nowocień | Olgierd Rowiński | Radosław Bilski | Michał Macech | Piotr Szopiński | Tadeusz Grochowiecki | Sławomir Nazarewski | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2016;13(3):85–90

Jak uniknąć niepotrzebnej amputacji w przebiegu neuroartropatii cukrzycowej? Opis przypadku

How to avoid unnecessary amputation in the course of diabetic neuroarthropathy ? A case report


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Magdalena Zdziebko | Łukasz Kołodziej | Monika Wojtasik | Maciej Słodkowski | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2016;13(3):91–96

Racjonalne zaopatrzenie pooperacyjnego rozejścia rany, drenaż ropni wewnątrzbrzusznych, kontrola przetoki jelitowo-atmosferycznej w terapii podciśnieniowej. Opis przypadku

Rational management of postoperative wound disruption , intra-abdominal drainage and control of enteroatmospheric fistulas in the context of negative -pressure wound therapy . Case report


Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2016;13(3):97–104

Evereth Publishing