Leczenie Ran 2016;13(4):129–185

Porównanie efektów leczenie łuszczycy plackowatej o niewielkim nasileniu maścią steroidową z oraz bez zastosowania terapii okluzyjnej aktywnym opatrunkiem hydrokoloidowym (Granuflex® Extra Thin)

A comparison study of steroid ointment treatment with and without active hydrocolloid dressing (Granuflex® Extra Thin)


Lidia Rajzer | Małgorzata Budynek

Leczenie Ran 2016;13(4):129–134

 

Wpływ zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez system Viofor® na żywotność i zdolności proliferacyjne drobnoustrojów kolonizujących rany przewlekłe

Impact of the alternating magnetic field generated by the system Viofor® JPS on the viability and proliferative capacity of microorganisms colonizing chronic wounds


Monika Oleksy | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Marzenna Bartoszewicz

Leczenie Ran 2016;13(4):135–139

 

Analiza czynników epidemiologicznych i wyników leczenia oparzeń u dzieci w materiale własnym

Analysis of epidemiological factors and results of burns treatment in children in the own material


Agnieszka Pastuszka | Dominika Smyczek | Tomasz Koszutski | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):141–146

 

Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby

Pressure ulcers in the terminally ill patients


 Sylwia Kempa | Daria Klich | Iwona Zaporowska-Stachowiak | Maciej Sopata

Leczenie Ran 2016;13(4):147–155

 

Jeśli to nie odleżyna, to co? Jak odróżnić zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i stolca od odleżyn

If this is not a press ure ulcer what is it ? How to distinguish incontinence-associated dermatitis from pressure ulcers


Sylwia Kempa | Daria Klich | Iwona Zaporowska-Stachowiak | Maciej Sopata

Leczenie Ran 2016;13(4):157–163

 

Powikłania miejscowe po otwartej plastyce przepukliny brzusznej pooperacyjnej, współistniejącej z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u pacjentki z olbrzymią otyłością – opis przypadku

Local complications following open repair of incisional hernia coexisting with partial gastrointestinal obstruction in a patient with class III obesity – a case report


Piotr Masiulaniec | Jadwiga Snarska | Krzysztof Jacyna | Agata Kozłowska

Leczenie Ran 2016;13(4):165–170

 

Wybrane miejscowe problemy gojenia się rany odleżynowej – opis przypadków

Selected problems of local healing of a pressure ulcer – cases report


Dariusz Bazaliński | Paweł Więch | Beata Barańska | Maria Kózka

LECZENIE RAN 2016;13(4):171–176

 

Zastosowanie terapii podciśnieniowej oraz hiperbarii w leczeniu rozległego urazu kończyny górnej na tle próby samobójczej – opis przypadku

The vacuum and hyperbaric therapy using in treatment of upper limb major trauma against suicide attempt – a case report


Agnieszka Pastuszka | Katarzyna Byrka-Owczarek | Klaudia Korecka | Agnieszka Burkacka | Tomasz Koszutski | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):177–181

 

Historia stosowania miodu na przestrzeni wieków

The history of honey application over the centuries


Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Ewa Rojczyk | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):183–185

Evereth Publishing