Leczenie Ran 2017;14(1):1–32

Ocena czynników ryzyka zakażenia powierzchownego w miejscu nacięcia u chorych po zabiegach operacyjnych – badanie pilotażowe

Uperficial infection risk factor assessment of the incision site among patients after surgeries – a pilot test


Katarzyna Cierzniakowska | Maria T. Szewczyk | Elżbieta Kozłowska | Zbigniew Banaszkiewicz | Aleksandra Popow  | Magdalena Guźlecka

Leczenie Ran 2017;14(1):1–7

 

Zastosowanie hemoglobiny utlenowanej w leczeniu niegojących się owrzodzeń żylnych goleni – doświadczenia własne

The use of oxygenated hemoglobin in treatment of non-healing lower limb venous ulcerations – our own experiences


Marek Kucharzewski | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska

Leczenie Ran 2017;14(1):9–12

 

Zastosowanie bionanocelulozy do celów medycznych

Medical application of bionanocellulose


Karolina Dydak | Adam F. Junka | Marzenna Bartoszewicz

Leczenie Ran 2017;14(1):13–16

 

Zastosowanie UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w leczeniu zakażenia tkanek miękkich i kości czaszki z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej – opis przypadku

UrgoTul® Ag/Silver as the intermediate layer in negative-pressure wound therapy of infected soft tissue and bone necrosis of the skull – a case report


Tomasz Banasiewicz | Bartosz Sokół | Joanna Bilska-Stokłosa | Bartosz Mańkowski | Kinga Zastawna | Witold Ledwosiński | Włodzimierz Libert | Krzysztof Osmola

Leczenie Ran 2017;14(1):17–20

 

Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran zakażonych u chorej z otyłością i cukrzycą typu 2 – opis przypadku

Negative-pressure wound therapy of infected wounds in patient with obesity and type 2 diabetes – a case report


Elżbieta Kozłowska | Katarzyna Cierzniakowska | Tomasz Zwoliński | Zbigniew Banaszkiewicz

Leczenie Ran 2017;14(1):21–24

 

Zastosowanie hiperbarycznego tlenu w powikłanych, opornych na leczenie owrzodzeniach pięty. Opis przypadków

Hyperbaric oxygen therapy in complicated , refractory ulcerations of the calcaneal area. Case reports


Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2017;14(1):25–32

Evereth Publishing