Leczenie Ran 2017;14(2):33–81

Najnowsze osiągnięcia i przyszłość substytutów skóry w leczeniu ran przewlekłych

The latest achievements and future of skin substitutes in chronic wound management


Mateusz Sopata, Maciej Sopata, Iwona Zaporowska-Stachowiak

Leczenie Ran 2017;14(1):33–38

 

Pedobarografia jako metoda diagnostyczna wczesnego wykrywania zagrożeń powstawania ran przeciążeniowych w obrębie części podeszwowej stopy u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Pedobarography as a diagnostic method for early detection of the risk of overload injuries within the sole in patients with diabetic foot syndrome


Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Leczenie Ran 2017;14(2)39–44

 

Zastosowanie kompleksowego leczenia miejscowego u pacjenta z mnogimi owrzodzeniami podudzi w przebiegu leukocytoklastycznego zapalenia naczyń (LCV) – opis przypadku

Comprehensive local treatment of multiple ulcers of the crus in a patient with leukocytoclastic vasculitis (LCV) – case report


Maciej Sopata, Elżbieta Tomaszewska, Mateusz Sopata, Iwona Zaporowska-Stachowiak

Leczenie Ran 2017;14(2):45–50

 

Rekonstrukcja kończyny dolnej po urazowej niecałkowitej amputacji z zastosowaniem terapii podciśnieniowej w okresie pooperacyjnym – opis przypadku

Lower limb reconstruction after traumatic partial amputation with the use of vacuum therapy in the postoperative period – a case report


Jarosław P. Miszczuk, Maria K. Błońska-Staniec, Rafał Rylski, Anna M. Garus

Leczenie Ran 2017;14(2):51–57

 

Zapalenie krążka międzykręgowego i ropień mięśnia biodrowo-lędźwiowego jako powikłanie zakażenia kości śródstopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Opis przypadku

Discitis and psoas muscle abscess as a complication of diabetic foot osteomyelitis . A case report


Maciej Pawłowski, Natalia Szyłło, Małgorzata Gilewska, Jerzy M. Loba, Katarzyna Cypryk

Leczenie Ran 2017;14(2):59–63

 

Leczenie piorunującej rany odleżynowej z wykorzystaniem rekomendacji dotyczących profilaktyki przeciwodleżynowej – opis przypadku

Treatment of fulminant pressure sore using recommendations for pressure sore prophylaxis – case study


Dariusz Bazaliński, Magdalena Wołkowicz, Paweł Więch, Maria Kózka

Leczenie Ran 2017;14(2):65–69

 

Zastosowanie soli srebrowej sulfatiazolu w leczeniu odleżyn – opis przypadku

Application of silver sulfathiazole in decubitus ulcer treatment – a case report


Mirosława Dzikowska, Katarzyna Wojtas, Maria Kózka

Leczenie Ran 2017;14(2):71–75

 

Święci Kosma i Damian – bezpieniężni patroni transplantacji

Saints Cosma and Damian – the silverless ones


Olga Łach, Jakub Wojnarowicz, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(2):77–81

Evereth Publishing