Leczenie rany po rekonstrukcji ubytku po wycięciu guza nowotworowego skóry czoła z wykorzystaniem przeszczepu wolnego płata skóry

Anna Młyńczak

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Pacjentka (lat 83) po przebytym zabiegu operacyjnym wycięcia guza nowotworowego skóry czoła. Wykonano pokrycie ubytku z wykorzystaniem wolnego płata skóry. Niestety rekonstrukcja zakończyła się niepowodzeniem – nie uzyskano wgojenia się płata. W ranie obserwowano postępujący proces martwiczy.