Leczenie zniekształceń twarzy po oparzeniach

Management of postburn facial deformities

Aleksandra Iljin | Julia Kruk-Jeromin

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒Aleksandra Iljin, Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22,n 90-153 Łódź, Tel.: (42) 677 67 42, Fax: (42) 677 67 49

Wpłynęło: 18.06.2011

Zaakceptowano: 11.07.2011

Leczenie Ran 2011;8(2):41–46

Streszczenie: Pośrednie i głębokie oparzenia twarzy będące konsekwencją urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych zawsze prowadzą do powstania blizn i/lub przykurczów bliznowatych. Leczenie tych zmian, pomimo różnorodności stosowanych terapii (chirurgicznych i zachowawczych), pozwala raczej na poprawę niż całkowite przywrócenie prawidłowej funkcji i wyglądu zajętych tkanek. Najczęściej monoterapia jest zastępowana połączeniem kilku wybranych metod. Operacje odtwórcze pooparzeniowych zniekształceń twarzy obejmują korekcję blizn bądź ich wycięcie i zamknięcie ubytków przeszczepami skóry lub różnymi sposobami plastyki płatowej. Uzupełnieniem leczenia chirurgicznego jest zastosowanie mniej inwazyjnych terapii – fizykalnych i farmakologicznych. Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod – chirurgicznych, fizykalnych i farmakologicznych – w leczeniu pooparzeniowych zniekształceń twarzy, w aspekcie uzyskania optymalnych wyników czynnościowych i estetycznych.

Słowa kluczowe: blizny | leczenie chirurgiczne | leczenie farmakologiczne | leczenie fizykalne | oparzenia twarzy

Abstract: Facial burns as a consequence of flame, chemicals and electrical current, always cause scarring and contractures. Medical treatment, despite various therapeutic methods (surgical and conservative) allows to obtain rather acceptable appearance than total functional and aesthetic restoration. Generally monotherapy is replaced with combining a few selected methods. Reconstructive surgery includes correction or excision of the scars. Wound edges of the resultant defects are closed using skin grafts or various flaps. Less invasive physical or pharmacological therapies are complementary to surgical treatment. The aim of the paper is presentation of various reconstructive, physical, and pharmacological methods in aspect of optimal functional and aesthetic postoperative effects.

Key words: facial burns | pharmacological treatment | physical treatment | scars | surgical treatment