Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej mamy zaszczyt serdecznie powitać Państwa na V Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” i zgodnie z tradycją mamy przyjemność znów gościć Państwa w malowniczym uzdrowisku Kudowa Zdrój.
Tematyką wiodącą poprzednich konferencji były problemy patomechanizmu tworzenia biofilmu i postaci klinicznych zakażeń bakteryjnych z jego udziałem. Ideą przewodnią tegorocznego spotkania są nowo pojawiające się wyzwania w walce z zakażeniami. Dlatego też zapraszam do dyskusji w zakresie aktualnych problemów, jakimi są ograniczone opcje terapeutyczne w zwalczaniu biofilmu, leczenie skojarzone ciężkich, powikłanych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, zakażenia wewnątrzbrzuszne i przewodu pokarmowego – ze wskazaniem nowej roli starych patogenów, takich jak Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Helicobacter. W trakcie obrad zostanie też poruszona problematyka nowego podejścia do leczenia ran oraz roli diagnostyki mikrobiologicznej i obrazowej w rozpoznawaniu ciężkich infekcji.
Mam nadzieję, że tematy tegorocznego spotkania spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą na interdyscyplinarną wymianę poglądów oraz twórczą dyskusję.
W pierwszym tegorocznym wydaniu kwartalnika „Forum Zakażeń”, oficjalnego pisma naukowego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, które istnieje i służy Państwu jako forum dyskusji i wymiany poglądów już trzeci rok, prezentujemy pełne prace i streszczenia wykładów oraz zapraszamy do ich lektury.
Z uwagi na bogatą zawartość bardzo ciekawych prac, Komitet Naukowy oraz Redakcja pozwolą sobie wyróżnić w drodze konkursu najbardziej wartościową pracę opublikowaną na łamach wydania „Forum Zakażeń”, poświęconego w całości tegorocznemu Sympozjum.

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij