Listerioza u noworodka – opis przypadku

Listeriosis in newborn – a case report

Anna Sikora1 | Agnieszka Sikora2 | Marek Adamczyk1

1 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: (81) 448 64 10, Fax: (81) 448 64 00

Wpłynęło: 25.08.2015

Zaakceptowano: 20.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015048

Forum Zakażeń 2015;6(5):353–357

Streszczenie: Listeria monocytogenes to patogen wewnątrzkomórkowy posiadający zdolność do wnikania, namnażania i rozprzestrzeniania się w komórkach makroorganizmu, takich jak: komórki nabłonka jelitowego, komórki śródbłonka naczyń czy komórki trofoblastu. U kobiet ciężarnych zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub pod postacią łagodną o objawach grypopodobnych i/lub symptomach ze strony przewodu pokarmowego. Natomiast zakażenie płodu lub noworodka charakteryzuje się ciężkim przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Wyrożnia się dwie postacie kliniczne listeriozy u noworodków: wczesną (związaną z zakażeniem wewnątrzmacicznym) oraz późną (będącą wynikiem zakażenia okołoporodowego). W postaci wczesnej obserwuje się sepsę, zapalenie płuc oraz niewydolność krążeniowo-oddechową. W pracy przedstawiono przypadek kobiety ciężarnej z niezdiagnozowanym zakażeniem o etiologii L. monocytogenes oraz wczesną postać listeriozy u jej nowo narodzonego dziecka.

Słowa kluczowe: ciąża, Listeria monocytogenes, listerioza, noworodek, zapalenie płuc

Abstract: Listeria monocytogenes is an intracellular pathogen having the ability to penetrate, multiply and spread the cells of macroorganisms such as intestinal epithelial cells, endothelial or trophoblast cells. In pregnant women the infection can be asymptomatic or mild form of the flu-like symptoms and/or gastrointestinal signs. In contrast, infection of the fetus or newborn is characterized by severe course and high mortality. There are two clinical forms of neonatal infection: early associated with intrauterine infection or late resulting from perinatal infection. In early neonatal listeriosis observed in sepsis, pneumonia and cardiorespiratory failure. We present a case of a pregnant woman with undiagnosed infection with L. monocytogenes and early-onset listeriosis in her baby.

Key words: Listeria monocytogenes, listeriosis, newborn, pneumonia, pregnancy