Ludzkie wirusy Boca – nowe parwowirusy wywołujące zakażenia u ludzi

Human bocaviruses – the new parvoviruses pathogenic for human

Edyta Abramczuk1 | Marcin Gordon2 | Karina Jahnz-Rożyk2 | Katarzyna Pancer1

1 Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
2 Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Edyta Abramczuk Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Tel.: (22) 542 12 83

Wpłynęło: 15.12.2014

Zaakceptowano: 03.01.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014066

Forum Zakażeń 2015;6(1):43–47

Streszczenie: W 2005 roku opisano nowy chorobotwórczy wirus dla człowieka – wirus Boca (ang. human bocavirus – HBoV). Obecnie znane są cztery typy bokawirusa, wykrywane zarówno w próbkach kału, jak i w materiałach z układu oddechowego. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu oddechowego jest HBoV1, a układu pokarmowego – HBoV2. Zakażenia bokawirusem dotyczą przede wszystkim małych dzieci, w wieku od 6. miesiąca do 3. roku życia. Szacuje się, że HBoV jest u człowieka trzecim – po RSV (ang. respiratory syncytial virus) i hMPV (ang. human metapneumovirus) – pod względem liczby zachorowań patogenem wywołującym infekcje układu oddechowego u dzieci do 5. roku życia. Częstość zakażeń bokawirusem u człowieka wynosi 0,9–20%. Objawy są nieswoiste, jednak w przebiegu najczęściej stwierdza się: kaszel, katar, gorączkę, trudności w oddychaniu, zapalenie spojówek, rumień, wysypkę, nudności i ból gardła. Ze względu na częste współzakażenia innymi wirusami objawy te mogą ulec nasileniu. Zachorowania wywoływane przez bokawirusy człowieka występują w ciągu całego roku, jednak najczęściej odnotowuje się je w miesiącach zimowych. Badania w kierunku HBoV są oparte przede wszystkim na metodach biologii molekularnej, niekiedy także badań serologicznych. Leczenie w przebiegu zakażenia tym wirusem jest objawowe.

Słowa kluczowe: bokawirus, koinfekcje, zakażenie latentne

Abstract: In 2005 a new virus pathogenic for human was identified – human bocavirus (HBoV). Four type of bocaviruses identified in stool sample as well as in sample from respiratory tract are known. Infection of respiratory tract is mainly caused by HBoV1 whereas the main etiological agent of gastrointestinal tract infection is HBoV2. HBoV infections are found significantly more frequently in children from 6 month to 3 years old. It is estimated that human bocavirus is third viruses, after RSV and hMPV, which caused the majority of infections of respiratory tract in children up to 5 years old. The incidence of bocavirus infections is 0.9–20%. The symptoms of HBoV infection are non-specific, but the most common are: cough, runny nose, fever, difficulty in breathing, conjunctivitis, erythema, rash, nausea and sore throat. Due to frequent co-infection with other viruses, these symptoms may be more severe. Infections caused by human bocaviruses occur throughout the year, but most frequently in the winter months. Diagnostic tests for identification of HBoV are based most of all on molecular and serological methods. Treatment of HBoV infection is symptomatic, usually.

Key words: bocaviruses, co-infections, latent infection