Manifestacje pozawątrobowe zakażenia HBV – możliwości terapeutyczne

Extrahepatic manifestations of HBV infection – therapeutic possibilities

Agata Cicha1 | Paweł Kram1 | Artur Dróżdż2 | Arleta Kowala-Piaskowska1 | Iwona Mozer-Lisewska1

1 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Iwona Mozer-Lisewska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Tel.: (61) 873 93 76, Fax: (61) 877 36 87

Wpłynęło: 06.10.2015

Zaakceptowano: 22.10.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015056

Forum Zakażeń 2015;6(6):403–408

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę manifestacji pozawątrobowych zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (wzw B), takich jak: kłębuszkowe zapalenie nerek, guzkowe zapalenie tętnic, krioglobulinemia mieszana, neuropatie obwodowe i inne. Przedstawiono różnorodne podglądy na temat leczenia tych zaburzeń oraz podkreślono skuteczność terapii interferonem alfa u dzieci z kłębuszkowym zapaleniem nerek w przebiegu zakażenia wzw B.

Słowa kluczowe: infekcja HBV, interferon alfa, manifestacje pozawątrobowe

Abstract: This paper provides characteristics of extrahepatic manifestations of HBV (hepatitis B virus) infection. Their clinical symptomatology may be extremely rich including glomerulonephritis, polyarteritis nodosa, mixed cryoglobulinemia, peripheral neuropathies and other. Various regimens of treatment of these disorders were proposed and efficacy of IFN alpha in children suffering from glomerulonephritis has been stressed.

Key words: extrahepatic manifestations, HBV infection, interferon alpha