Martwicze zapalenie powięzi – opis przypadku

Necrotizing fascilitis – a case report

Kaja Landowska-Jaroszek | Andrzej Marszałek

ORCID*: 0000-0002-1446-1196 | 0000-0002-0499-0924

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

Andrzej Marszałek Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: 52 365 52 24, e-mail: anestezjologia@biziel.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 11.01.2019

Zaakceptowano: 30.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019001

Forum Zakażeń 2019;10(1):65–67

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek martwiczego zapalenia powięzi, które stwierdzono u 67-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z objawami osłabienia, nawracającą gorączką do 40°C i obrzękiem powieki prawej. Po badaniach zdiagnozowano sepsę. Zastosowano leczenie, które nie poprawiło stanu ogólnego chorej. Ponieważ u pacjentki wystąpiły objawy wstrząsu septycznego, przekazano ją do oddziału intensywnej terapii. Na oddziale rozpoznano martwicze zapalenie powięzi i rozpoczęto specjalistyczne leczenie z zastosowaniem: wentylacji mechanicznej, antybiotykoterapii empirycznej, ciągłej terapii nerkozastępczej i monitorowania hemodynamicznego. Z upływem czasu pojawiły się sine plamy, obrzęki i nowe ogniska martwicy wymagające interwencji chirurgicznej. Stan chorej uległ istotnej poprawie po zastosowaniu dalbawancyny; pacjentka nawiązała kontakt z otoczeniem, a rany zagoiły się prawidłowo. Kobietę przekazano do szpitala rejonowego po 55 dniach leczenia.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, martwicze zapalenie powięzi, niewydolność wielonarządowa, wstrząs septyczny

Abstract: The authors present the case of a 67-year-old patient with necrotizing fasciitis. On admission, the patient complained of overall weakness, a recurrent high fever up to 40°C and swelling of the right eyelid. After testing, she was diagnosed with sepsis. The patient’s condition did not improve after initial treatment. She was transferred to the intensive care unit since she was displaying symptoms of septic shock. There, she was diagnosed with necrotizing fasciitis and specialist care was provided i.e. mechanical ventilation, empirical antibiotic therapy, continuous renal replacement therapy and hemodynamic monitoring. With time, lividity and swelling appeared as well as new areas of necrosis, which required surgical intervention. The patient’s condition improved significantly after she was treated with dalbavancin: she regained consciousness and her wounds healed without complications. The patient was transferred back to a district hospital after 55 days.

Key words: intensive care, multiple organ failure, necrotizing fasciitis, septic shock