Miejscowe leczenie niegojących się owrzodzeń żylnych goleni przy użyciu opatrunku w technologii TLC z aktywnymi jonami srebra

Topical treatment of non-healing venous leg ulcers with dressings incorporating a lipidocolloid (TLC ) healing matrix with silver ions

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Marek Kucharzewski2, 3 | Mariusz Kózka4

1 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
4 Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 16.04.2018

Zaakceptowano: 06.09.2018

DOI:dx.doi.org/10.15374/LR2018012

Leczenie Ran 2018;15(3):105–110

Streszczenie: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania nowej opatrunkowej technologii TLC z jonami srebra u pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami żylnymi. W badaniu uczestniczyło 60 osób, które podzielono losowo na dwie grupy. W grupie A (n=30) średnia powierzchnia owrzodzenia wynosiła 9,52 cm2, a w grupie B (n=30) – 9,30 cm2. W opatrunkach błoniastych grupy A zastosowano technologię TLC z jonami srebra (UrgoTul® Ag/Silver). W opatrunkach błoniastych grupy B wykorzystano natomiast technologię TLC (UrgoTul® Absorb). Wszystkie opatrunki zmieniano co 7 dni, aż do całkowitego zagojenia rany. Zmiany w obszarze rany zostały obliczone, a szybkość procesu gojenia była mierzona co tydzień z indeksem gojenia na dzień (cm²/dzień). U 15 pacjentów z grupy A owrzodzenia zagoiły się całkowicie po 5 tygodniach leczenia. Rany u pozostałych chorych wygoiły się w ciągu następnych 2 tygodni. U 24 pacjentów z grupy B proces gojenia zakończył się pomyślnie po 8 tygodniach. W przypadku pozostałych osób badanych z tej grupy leczenie zakończono po 4 tygodniach. Na podstawie tego wyniku Autorzy doszli do wniosku, że zastosowanie technologii TLC z jonami srebra przyspiesza proces leczenia przewlekłego żylnego owrzodzenia goleni.

Słowa kluczowe: owrzodzenia, przewlekłe żylne owrzodzenie goleni, technologia TLC

Abstract: The aim of this work is too assess the efficiency of new dressings incorporating a lipidocolloid (TLC ) healing matrix with silver ions in patients suffering from chronic venous leg ulcers (VLC s). Sixty patients were divided randomly into two groups. The mean ulcer surface area in group A (n=30) – 9.52 cm²; in group B (n=30) – 9.30 cm². TLC matrix dressings with silver ions (UrgoTul® Ag/Silver) were used in group A and TLC matrix dressings without silver ions (UrgoTul® Absorb) were applied in group B. All dressings were changed every 7 days until the wound was completely healed. Changes in wound area were recorded and the speed of the healing process was measured every week with the use of the wound-healing per day index (cm²/day). Complete healing of the ulcer was reported in 15 patients from group A, after 5 weeks of therapy. The ulcers of the remaining patients from the same group healed within the following next 2 weeks. In 24 patients from group B the process of healing was successfully completed after 8 weeks. As for other patients from this group, healing was finished after 4 weeks. Based on this outcome, the authors concluded that application of dressings incorporating a TLC healing matrix containing silver ions speeds up the process of treating chronic venous leg ulcers.

Key words: chronic lower leg ulceration, TLC technology, ulceration