Mięsak Kaposiego okolicy przedsionka jamy ustnej – opis przypadku

Kaposi sarcoma in the oral cavity – a case report

Piotr Przymuszała1 | Katarzyna Piotrowska1 | Barbara Dzięciołowska1 | Agata Kierepa2 | Iwona Mozer-Lisewska2

1 Studenckie Towarzystwo Naukowe Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Mozer-Lisewska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Tel.: 61 873 93 76, e-mail: rkaczmar@ump.edu.pl

Wpłynęło: 28.06.2017

Zaakceptowano: 20.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017038

Forum Zakażeń 2017;8(4):329–335

Streszczenie: Mięsak Kaposiego (KS) jest nowotworem występującym najczęściej na skórze  i błonach śluzowych, ale zajęciu mogą ulec również spojówki, węzły chłonne i narządy  wewnętrzne. KS jest związany ze stanem niedoboru odporności i jednoczasowym zakażeniem  pobudzającym procesy angiogenezy wirusem KSHV (HHV-8). Wirus przenoszony jest  przede wszystkim przez ślinę, a także przez krew oraz za pośrednictwem kontaktów seksualnych  i z przeszczepianymi narządami. Ryzyko rozwoju mięsaka Kaposiego u zakażonych  HIV, w porównaniu do osób niezakażonych, jest kilkaset razy wyższe, a sama jednostka chorobowa  należy do chorób wskaźnikowych AIDS. Najczęściej chorują mężczyźni utrzymujący  kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Mięsak Kaposiego zwykle występuje w przypadku  znacznie obniżonej odporności, ale mogą zdarzyć się także przypadki pacjentów ze  stosunkowo wysoką liczbą limfocytów CD4. Również tempo wzrostu i progresji nowotworu  jest różne, indywidualne dla każdego chorego. Agresywny rozwój nowotworu nie zawsze  ściśle koreluje ze stanem niedoboru odporności pacjenta; zależy także od szeregu innych  czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, rozległość zmian oraz zajęcie narządów  wewnętrznych. W pracy przedstawiono opis przypadku 24-letniego mężczyzny z ciężkim  przebiegiem mięsaka Kaposiego, z zakażeniem wirusem HIV. Zmiany nowotworowe najsilniej  wyrażone były w okolicach przedsionka jamy ustnej chorego, gdzie przybrały formę egzofitycznej,  guzowatej masy dużych rozmiarów, utrudniającej choremu artykulację i spożywanie  pokarmów. Mniej nasilone zmiany były obecne także na skórze kończyn dolnych i w węzłach  chłonnych. Podjęto decyzję o włączeniu ART, uzupełnioną następnie o chemioterapię.  Pomimo leczenia pacjent zmarł po kilku miesiącach z powodu dużego nasilenia zmian.

Słowa Kluczowe: AIDS, mięsak Kaposiego, nowotwory jamy ustnej

Abstract: Kaposi sarcoma (KS) is a tumor arising probably from the proliferation endothelial  cells. It is typically located on the skin and the mucous membranes, but KS lesions may also be  found on the conjunctivae, lymph nodes and the internal organs. Its occurrence is connected  with states of immunodeficiency and infection with the KSHV (human herpesvirus-8 – HHV-8)  which can induce the proliferation of vascular cells and angiogenesis. KSHV may be transmitted  vertically, through blood, saliva or along with transplanted organs. The risk of acquiring KS  among people infected with HIV is a couple hundred times higher when compared with the  rest of the population and KS itself is known as one of the AIDS-defining conditions. Kaposi sarcoma  most commonly affects men who have sex with other men. It usually presents with significantly  lowered levels of immunocompetence, however cases of patients diagnosed with  KS whose CD4 levels were relatively high have been reported. Also, the rate of growth and proliferation  of the tumor is different and individual for every patient. Aggressive development of  the tumor does not always correspond with the immunodeficiency state of the patient, but is  also dependent on other factors like genetic predispositions, size of the lesions or involvement  of internal organs. This case report pertains to a 24-year old man with a severe form of Kaposi  sarcoma caused by an HIV infection. The lesions were most marked in the oral cavity, forming  an exophytic, tumor-like mass, making it difficult for the patient to articulate and eat. Other  areas infected with KS lesions were the skin of the lower extremities and the lymph nodes. The  patient received antiretroviral therapy (ART), to which chemotherapy was later added. Despite  the treatment, after a few months the patient died due to a high intensity of the lesions.

Key Words: AIDS, Kaposi sarcoma, oral malignancies