Modyfikacja metody replantacji palców w II strefie Verdana w amputacjach nie-gilotynowych

Anna Chrapusta

DOI: dx.doi.org/10.15374/books-replantation-Chrapusta