W internetowej księgarni wydawnictwa naukowego Evereth Publishing pojawiła się nowa pozycja – monografia „Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Elżbiety Katarzyny Biernackiej. To pierwsza monografia na temat arytmogennej kardiomiopatii prawej komory w Polsce i jedna z niewielu na świecie.

„Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory” miała swoją premierę podczas 29. Konferencji AENiT PTK „Kasprowisko 2023”. Monografia jest skierowana przede wszystkim do kardiologów, ale również lekarzy innych specjalności i studentów medycyny. Zespół autorski liczy 24 osoby o znanym i liczącym się dorobku badawczym w kraju i za granicą. Rozdziały książki zostały przygotowane m.in. przez prof. Katarzynę Mizię-Stec, prof. Łukasza Małka, dr hab. Aleksandrę Gąsecką-van der Pol, a także prof. Domenico Corrado (Włochy), prof. Roberta Hamiltona (USA) i dr. Helmuta Pürerfellnera (Austria).

– Uważam, że znakomite opracowania przedstawione przez największe autorytety w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory, obejmujące całą problematykę choroby, od historii badań, przez mechanizmy patofizjologiczne, do rozpoznawania i leczenia, włącznie z najnowszymi osiągnięciami w każdej z wymienionych dziedzin, zasługują na to, by trafić do jak najszerszego grona odbiorców – czytamy w przedmowie prof. Biernackiej. – Zależało mi na tym, aby książka (…) przedstawiła możliwie szeroko problematykę tej ciągle niepoznanej do końca kardiomiopatii, którą jednak w wyniku ciekawości i wysiłków badaczy rozumiemy coraz lepiej i dzięki temu jesteśmy w stanie coraz skuteczniej pomagać naszym pacjentom.

Monografia jest już dostępna w internetowej księgarni wydawnictwa Evereth Publishing. Gorąco zachęcamy do zakupu!