Multicultural care in European intensivecare units (MICE-ICU) –Przegląd literatury dotyczący kompetencji kulturowych pielęgniarek OIT

Dorota Ozga, Anna Zdun

Dorota Ozga Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: gdozga@poczta.fm
Anna Zdun Oddział Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, e-mail:redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):67–68