Najczęstsze problemy w realizacji szczepień ochronnych

The most common problems in the implementation of immunization

Agnieszka Matkowska-Kocjan

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2–2a, 50-368 Wrocław, e-mail: agnieszka.matkowska-kocjan@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 19.09.2018

Zaakceptowano: 01.10.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018050

Forum Zakażeń 2018;9(5):299–302

Streszczenie:

Szczepienia ochronne są jedną z najczęściej wykonywanych procedur medycznych w dziedzinie pediatrii. Mimo że powstało na ich temat mnóstwo podręczników, wytycznych czy opracowań, lekarze praktycy nadal mają problemy z prawidłową realizacją szczepień u swoich pacjentów oraz ze znalezieniem najbardziej użytecznych źródeł pogłębiania wiedzy. W artykule przedstawiono najczęściej spotykane i najaktualniejsze problemy związane z wykonywaniem szczepień ochronnych w Polsce oraz wskazano najważniejsze pozycje piśmiennictwa pomocne dla lekarzy praktyków.

Słowa kluczowe: program szczepień ochronnych, przeciwnicy szczepień, szczepienia ochronne

Abstract:

Vaccination is one of the most frequent medical procedures performed in pediatrics. Although there are a lot of hanbooks, recommendations and other publications concerning vaccinations, some doctors still have problems with immunization in practice and with finding the most appropriate sources to study this subject. The Author of this article presents the most frequent and the most current problems concerning immunisation in Poland and points to the most appropriate literature helpful for practicioners.

Key words: anti-vaccination movements, immunization, vaccination, vaccination schedules