Narastająca lekooporność Acinetobacter baumannii – rosnące zagrożenie dla oddziałów oparzeniowych

Acinetobacter baumannii’s increasing drug-resistance as a growing threat for Burn Units

Monika Oleksy | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Monika Oleksy, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel./Fax: 71 784 06 74

Wpłynęło: 10.02.2017

Zaakceptowano: 25.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):15–21

Streszczenie: W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba zakażeń szpitalnych wywoływanych przez Gram-ujemną pałeczkę niefermentującą – Acinetobacter baumannii. Rozpowszechnienie jej w środowisku naturalnym oraz szpitalnym, a także wysoka zdolność przeżycia w niekorzystnych warunkach sprawiły, że A. baumannii jest obecnie jednym z najczęściej izolowanych patogenów oportunistycznych, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki: medycznych, chirurgicznych oraz oparzeniowych. Tworzenie silnych struktur biofilmu i szybki rozwój oporności na antybiotyki oraz środki antyseptyczne stawiają Acinetobacter baumannii na czele drobnoustrojów trudnych do eradykacji. W związku ze zmniejszającą się liczbą antybiotyków wykorzystujących skuteczność w zwalczaniu A. baumannii poszukuje się nowych rozwiązań terapeutycznych, takich jak aktywne przeciwdrobnoustrojowo opatrunki czy antyseptyki.

Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, antyseptyki, MDRAB, oparzenia, zakażenia szpitalne

Abstract: In recent years, the number of nosocomial infections caused by Gram-negative nonfermenting bacilli – Acinetobacter baumannii – has increased dramatically. Its high prevalence in the external environment, in hospitals, and high survival rate in adverse environmental conditions contribute to the fact that A. baumannii is currently one of the most common opportunistic pathogens especially in intensive care or surgical units and in patients with burns. The ability of biofilm formation and rapid rise of antibiotic, antiseptic and disinfectant resistance place Acinetobacter baumannii at the forefront of microorganisms difficult to eradicate. With relation to a decreasing number of antibiotics still effective in treatment of A. baumannii infections, the search for other therapeutic procedures, such as application of antimicrobial dressings or antiseptics is actively performed.

Key words: Acinetobacter baumannii, antiseptic, burns, MDRAB, nosocomial infections