Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk,               ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 765 33 00, Fax: (22) 756 33 02
Wpłynęło: 29.09.2014

Zaakceptowano: 16.11.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014073

Forum Zakażeń 2015;6(4):205–209


 

 

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij