Monika Aleksy-Polipowska


Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej – Szpital św. Kamila w Tarnowskich Górach

Zaprezentowana w niniejszej pracy historia choroby pacjenta, jego problemów z ranami i doborem metod leczenia jest długa, skomplikowana, wielowątkowa i z ekonomicznego punktu widzenia postępowania terapeutycznego – bardzo kosztowna. Obejmuje 4 lata życia 47-letniego aktywnego zawodowo mężczyzny, posiadającego rodzinę. Analizując wszystkie zebrane materiały, dokumentację fotograficzną i medyczną, można stwierdzić, że zabrakło holistycznego i perspektywicznego spojrzenia na pacjenta oraz zadania prostego pytania: dlaczego rany się nie goją. Leczenie nie było weryfikowane na każdym etapie oraz podczas każdej zmiany opatrunków. Nie postawiono właściwej diagnozy medycznej, nie zidentyfikowano właściwie problemów pielęgnacyjnych.


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij