Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna a zakażenie miejsca operowanego

Inadvertent perioperative hypothermia and surgical site infections

Artur Adamiec | Hanna Misiołek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Artur Adamiec Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, Tel.: (32) 370 45 93

Wpłynęło: 15.11.2014

Zaakceptowano: 12.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014074

Forum Zakażeń 2014;5(6):349–353

Streszczenie: Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna wiąże się z obniżeniem temperatury ciała poniżej 36 C i jest częstym powikłaniem okołooperacyjnym, powodującym szereg niekorzystnych następstw, między innymi zakażenie miejsca operowanego (ZMO). Właściwe postępowanie okołooperacyjne pozwala w znacznym stopniu ograniczyć skalę zjawiska, poprawia komfort pacjenta i ma bezpośredni znaczący wpływ na jakość oraz ostateczny wynik leczenia. W pracy zaprezentowano powikłania hipotermii, głownie infekcyjne.

Słowa kluczowe: hipotermia okołooperacyjna, ogrzewanie wymuszonym obiegiem powietrza, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Inadverent perioperative hypothermia is defined as a decrease in body temperature below 36°C. It is commonly known that it is associated with a number of complications, for example surgical site infections. Appropriate perioperative management can significantly reduce size of the problem and thereby improve patients comfort, hospitalization quality and even the final outcome of the treatment. The paper mainly covers complications associated with hypothermia, focusing on its influence on surgical site infection incidence.

Key words: forced air warming, perioperative hypothermia, surgical site infection