New developments in the process of wounds healing – the role of TIAB molecule complex in creating antimicrobial barrier. A case report


Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3-4, 82-300 Elbląg
Wpłynęło: 01.08.2016

Zaakceptowano: 17.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016041

Forum Zakażeń 2016;7(4):307–312

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przypadki krótkiego leczenia kompleksem TIAB trudnych owrzodzeń, odnośnie których – mimo wykorzystania różnych opatrunków antybakteryjnych – od długiego czasu nie uzyskiwano cech gojenia. Zastosowany produkt pozwolił na pobudzenie procesu gojenia, likwidację stanów zapalnych tkanek oraz stabilizację ziarniny.

SŁOWA KLUCZOWE: infekcja, owrzodzenie, TIAB

ABSTRACT: In this paper was presented cases of short treatment TIAB molecule complex in patients with non-healing ulcers. applied product was helped to stimulate wounds healing. the elimination of tissue inflammation and stimulation of granulation tissue was observed.

KEY WORDS: infection, TIAB, ulceration


pdf

Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij