Nowe spojrzenie na zastosowanie ketaminy w leczeniu oparzeń – analiza własnych doświadczeń

A new look at the role of ketamine in the treatment of burns – analysis of own experiences

Roman Wach1, 2 | Anna Chrapusta2

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 28.09.2012

Zaakceptowano: 28.12.2012

Leczenie Ran 2012;9(4):153–156

Streszczenie: Podstawowym postępowaniem w leczeniu oparzeń jest wycięcie tkanek martwiczych oraz przeszczep skóry, który powinien być wykonany w odpowiednim czasie, z uwzględnieniem głębokości oparzenia, stanu ogólnego pacjenta i obciążeń towarzyszących. Znieczulenie pacjenta można stosować nie tylko przy dużych zabiegach chirurgicznych. Może być również metodą z wyboru, stosowaną podczas wykonywania drobnych zabiegów lub zmian opatrunków. Zmniejszenie bólu przy czynnościach związanych z leczeniem miejscowym ma pozytywny wpływ na rekonwalescencję, efektywną rehabilitację i szybszy powrót do normalnego życia. Od maja 2012 roku autorzy artykułu wykonali w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie 193 procedury w analgosedacji u 56 oparzonych pacjentów, w wieku 15–89 lat. Odnotowano wiele korzyści wynikających z zastosowania analgosedacji w leczeniu oparzeń.

Słowa kluczowe: analgosedacja | ketamina | nekrektomia | oparzenie | propofol | sedoanalgezja

Abstract: One of the main principles in the treatment of burns is the excision of necrotic tissue and skin grafting that should be performed in the most appropriate time, according to the depth of burn, general condition of the patient, as well as on accompanying health problems. The precious value in the treatment of burns is the possibility of anesthesia for the main surgical procedures as well as for change a dressing and for a small surgery. The diminish of pain has a positive influence for the recovery, allows for more effective rehabilitation and quicker rally to normal life. Since May 2012, the authors performed in the Malopolska Center for Burns and Plastic Surgery in the Ludwik Rydygier Memorial Specialized Hospital in Krakow, 193 surgical procedures in sedoanalgesia, by 56 burned patients, in the age between 15 to 89. Many advantages of sedoanalgesia in the treatment of burns had been reported.

Key words: analgosedation | burn | ketamine | necrectomy | propofol | sedoanalgesia