Contemporary antiseptics – definitions, areas of application, mechanisms of action and resistance

Adam Junka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 06.12.2010

Zaakceptowano: 15.12.2010

Forum Zakażeń 2010;1(3–4):43–51

Streszczenie: W dobie narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki, antyseptyka zajmuje coraz istotniejsze miejsce w profilaktyce i leczeniu infekcji miejscowych. W pracy dokonano zestawienia podstawowych właściwości i rejonów zastosowań trzech popularnych antyseptyków: powidonu jodu, dichlorowodorku oktenidyny oraz chlorheksydyny, a także przedstawiono użyteczne pojęcia pomocne w analizie właściwości produktów antyseptycznych oraz prac doświadczalnych z tej dziedziny medycyny.

Słowa kluczowe: antyseptyka, chlorheksydyna, dichlorowodorek oktenidyny, PVP–I

Abstract: In the era of increasing antibiotic-resistance, the antisepsis becomes more and more significant subject in context of local infections prophylaxis and treatment. In present paper, three commonly used antiseptics: povidone–iodine, octenidine dihydrochloride and chlorhexidine were compared according to their basic properties and areas of application. Moreover, the useful definitions were introduced to help in analysis of antiseptic products properties and experimental results from that branch of medicine.

Key words: antisepsis, chlorhexidine, octenidine dihydrochloride

Udostępnij

Evereth Publishing