O wydawnictwie

Doświadczenie

Zespół Evereth Publishing to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży wydawnictw naukowych. Umiejętne wykorzystywanie tych doświadczeń pozwala nam inicjować przedsięwzięcia mające na celu podkreślenie walorów, osiągnięć i wyników polskiej nauki.
Główną domeną naszej działalności są wydawnictwa książkowe i czasopisma specjalistyczne o profilu medycznym oraz poradniki dla pacjentów. Przez wiele lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować z najwybitniejszymi postaciami polskiej medycyny oraz brać udział w tworzeniu ciekawych projektów i cennych pozycji książkowych.

Wiedza

Następstwem tej współpracy jest konsekwentne wdrażanie naszego założenia – szerzenia wiedzy medycznej w środowisku lekarskim, farmaceutycznym i wśród pacjentów.

Wsparcie

Naszym dążeniem jest wspieranie inicjatyw i realizacja wartościowych projektów wydawniczych, a także budowanie pomostu merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim i farmaceutycznym.

Narzędzia

Czasopisma i książki to nie jedyne narzędzia umożliwiające merytoryczne spotkanie środowiska lekarskiego i farmaceutycznego. W obszarze naszego zainteresowania jest obsługa i organizacja konferencji, sympozjów i paneli naukowych. Do know how wydawnictwa należy również umiejętne wykorzystanie nowych technologii i środków przekazu: e-learning, portale oraz tematyczne strony internetowe. Odrębnym narzędziem udostępnianym przez Evereth Publishing to Dział Custom Publishing.

Evereth Publishing