Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania cefakloru w anginie paciorkowcowej u dzieci – przegląd piśmiennictwa

Efficacy and safety of cefaclor in the treatment of Streptococcal pharyngotonsillitis in children – literature review

Renata Kuczyńska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 48 50, Fax: (52) 585 40 86

Wpłynęło: 02.12.2013

Zaakceptowano: 30.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013065

Forum Zakażeń 2013;4(6):379–381

Streszczenie: Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, wywołane paciorkowcem β-hemolizującym grupy A, należy do najczęstszych infekcji bakteryjnych u dzieci. W leczeniu rekomenduje się 10-dniową doustną terapię penicyliną. W pracy dokonano przeglądu dostępnych badań i metaanaliz prezentujących wyniki badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo innych antybiotyków w leczeniu anginy paciorkowcowej, takich jak grupa cefalosporyn. Analiza wyników stanowi potwierdzenie, iż kuracja cefaklorem jest równie skuteczna i bezpieczna oraz może stanowić alternatywę dla leczenia penicyliną. Terapia cefaklorem okazuje się być porównywalnie skuteczna jak 10-dniowa terapia amoksycyliną i charakteryzuje ją lepsze przestrzeganie zaleceń.

Słowa kluczowe: angina paciorkowcowa, cefaklor, dzieci

Abstract: Group A β-haemolytic streptococcal pharyngotonsillitis is one of the most common bacterial infections in children. Recommended for the treatment is a 10-day course of oral penicillin. The review of available studies and meta-analysis presenting the results evaluating the efficacy and safety of other antibiotics in the treatment of streptococcal pharyngotonsillitis, such as cephalosporin group. Analysis of these results confirms that therapy with cefaclor is comparably effective and safe and can be an alternative to penicillin for treatment of streptococcal pharyngotonsillitis. Treatment with cefaclor is as effective and safe as the conventional course of amoxicillin, but compliance is significantly greater.

Key words: cefaclor, children, Streptococcal pharyngotonsillitis